Standart Değişikliği

20 Ağustos 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazı ile; Türk Standartları Enstitüsü tarafından TOBB’a iletilen e-postalarda;

Grup Adı: Teknik Kurul
-TSE EN 12697-1 Bitümlü karışımlar-Sıcak asfalt karışımları için deney yöntemleri-Bölüm 1: Çözünür bağlayıcı içeriği
-TS ISO 7181 Hidrolik akışkan gücü-Silindirler-Piston ve piston kol tarafı efektif alanı oranları
-TS ISO 6406 Gaz tüpleri-Dikişsiz çelik gaz tüpleri-Periyodik muayene ve deneyler

Grup Adı: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
-TS EN 1802 Gaz tüpleri-Taşınabilir-Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney

Grup Adı: TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi
-TS ISO 6406 Gaz tüpleri-Dikişsiz çelik gaz tüpleri-Periyodik muayene ve deneyler

Grup Adı: Sağlık İhtisas Grubu
-TSE K 142 Kolloidal gümüş esanslı dezenfektan

Türk standartlarının yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.

Paylaş