Suç Eşyasının Alımı/Satımı

2 Mart 2022

Sayın Üyemiz,

T.C.Kocaeli Valiliği’nden Odamıza gelen yazıda; “Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 165’inci maddesinde “Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile suç olarak düzenlenmiş olmakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alım/satımının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır.” Denilmektedir.

Bu kapsamda, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin güncellenen genel emir ve bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

Genel Emir

İkinci El  Malzeme Alım Satım Belgesi

Taahhütname