“Sürdürülebilir İhracat Serüveni” Programına Başvurular Başladı

2 Ağustos 2022

“Sürdürülebilir İhracat Serüveni” Programına Başvurular Başladı

(Son Başvuru Tarihi: 02 Eylül 2022, Kontenjan Sınırlıdır) 

Sayın Üyemiz,

Odamız ve Doğu Marmara ABİGEM işbirliği ile firmaların ihracatta var olan başarılarının arttırılması, ihracatı olmayan firmaların ise ihracata başlamalarına yardımcı olmak amacıyla “Sürdürülebilir İhracat Serüveni” başlıklı bir program organize edilmiştir.

Sürdürülebilir İhracat Serüveni programı; uygulama süreleri hariç olmak üzere, 06 Eylül/21 Ekim 2022 tarihlerinde 13 adam/gün olarak 14.00-17.30 saatleri arasında Kocaeli Sanayi Odası Hizmet Binası Eğitim Salonunda fiziki olarak gerçekleştirilecektir.

Program tarihlerini içeren tabloya ulaşmak için Tıklayınız

Katılımcı Sayısı: 15 firma ile sınırlıdır. (Her firmadan 2 personel) 

Program Bedeli: 5.000 TL+ KDV’dir. Söz konusu program bedelinin yüzde 40’ı üyemiz firmalarımıza özel olarak Kocaeli Sanayi Odası tarafından finanse edilecektir. 

Son Başvuru Tarihi: 01 Eylül 2022’dir.  Başvuru için kayıt yaptıran firmalar arasında belirlenen kriterleri sağlayan firmalar, 02 ve 05 Eylül günleri, Doğu Marmara ABİGEM yetkilileri tarafından aranarak bilgilendirileceklerdir.

Katılım Kriterleri:

 • Firmanın güncel web sayfasının olması ve web sayfasının ingilizce dil seçeneğinin olması.
 • Programa ihracat/dış ticaret/ satış pazarlamadan sorumlu kişi/kişilerin katılması
 • Katılımcıların program boyunca eğitim ve çalışmaların tamamına katılmaları
 • Katılımcıların orta düzeyde İngilizce (yazma, konuşma, anlama) bilmesi
 • Katılımcıların orta düzeyde Excel bilgisinin olması,
 • Katılımcıların tespit edilen müşterileri aramak için yurtdışına açık sabit/mobil telefon hatlarının olması.
 • Firmaların yıllık ihracat tutarı ve/veya ihracat oranının yüzdesinin bildirilmesi
 • Program sürecinde belirlenen hedef bir ülkeye, program tamamlandıktan sonra ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla sektörel bir heyet ziyareti organize edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu heyet ziyaretine firmanın şartları uyduğu takdirde katılım sağlanması gerekmektedir. (yurtdışı heyet organizasyonu; eğitimin program ücretinden bağımsız bir çalışma olup şartlar sağlanırsa, firmalar devlet desteklerinden faydalandırılabileceklerdir.)

Eğitim programının firmalar için beklenen başlıca faydaları:

 • Güncel İhracat araçlarını kullanarak sürdürülebilir ihracata geçilmesi,
 • Firmalarda çalışandan bağımsız bir ihracat sisteminin kurulması.
 • Hedef pazarları bilerek odaklı stratejilerin geliştirilmesi,
 • Hedef müşterilerin oluşturulması,
 • Ülke bazlı pazara giriş ve pazarlama stratejilerin geliştirilmesi,
 • Ürün bazlı pazarlama stratejilerinin oluşturulması,
 • İhracatta sosyal medya kullanımının öğrenilmesi,
 • Dış ticarette maliyet düşürme yöntemlerinin uygulanması,
 • Hedef pazar matrisi, ürün matrisi, ihracat eylem planı, dış ticaret ve ticari istihbarat sistemi kılavuzunun firmaya özel oluşturulması,
 • 2023 yılı için İhracat bütçesinin oluşturulması.

Eğitim programının firma çalışanları için beklenen başlıca faydaları: 

 • Detaylı pazar araştırması yapma yetkinliği kazanmak.
 • Hedeflenen ülke ve ürüne göre odaklı çalışma yetkinliği kazanmak,
 • Ticari istihbarat kaynaklarını kullanım yetkinliği kazanmak,
 • Müşteri bulma tekniklerini uygulama yetkinliği,
 • Müşteriler ile iletişimde kullanılacak doğru yöntemleri öğrenmek,
 • Teslim Şekilleri operasyonu ve Teslim Şekline uygun fiyat verme yetkinliği.
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve tahsilât risklerini minimize etme yöntemlerini uygulama yetkinliği.

Eğitmenler: 

 1. Özgül Karagöz /Sertaç Sal/Cengiz Özcan/Çağla Çakır/Cemil Aladağ – Doğu Marmara ABİGEM Danışmanları

Programa Başvuru Linki için: Tıklayınız

Firmanızın uluslararası pazarlama sistemini güçlendirmek için bir fırsat olarak geliştirilen bu programa katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

(Programı ile ilgili iletişim ve sorularınız için: Doğu Marmara ABİGEM: Mehtap DEMİR / Ecem RODOPLU: 0262 323 08 56, Dahili: 8607-8606) 

KOCAELİ SANAYİ ODASI