Süre Uzatım İlanı Hakkında

30 Aralık 2016

Sayın Üyemiz,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Mevkiinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen Elektrik Üretim A.Ş’e ait Kömür Rezerv alanı ile Enerji Üretim Alanının özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 03/10/2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur. Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 30/01/2017 günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize sunarız.

Paylaş