Sürücü Yaş Şartı ile İlgili “Geçici/Süreli Düzenleme” Hk.

29 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde bulunan karayoluyla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ile çalışabilecekleri sürelere ilişkin yaş sınırı uygulamasının; dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığının sektörde meydana getirdiği olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgeli sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, yaş haddinden dolayı mesleki yeterlilik belgesi iptal edilen/edilecek olan sürücülerin, sürücülük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren geçerli “Sürücü Sağlık Raporu” ve “Psikoteknik Değerlendirme Raporunu” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na (UAB) ibraz etmeleri şartıyla, 31.12.2023 tarihine kadar “69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak” şeklinde uygulanması doğrultusunda Geçici/Süreli bir düzenleme yapıldığı malumlarıdır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen 25.12.2023 tarihli yazıda; Dünyada ve ülkemizde pandemi sonrası yaşanan normalleşme süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ticaret koridorlarının değişmesine bağlı olarak ülkemize/ülkemizden artan karayoluyla ticari taşımaları, bununla birlikte herhangi bir makul gerekçe olmadan sürücülerin vize temininde sıkıntı yaşaması nedeniyle vizeli sürücü ihtiyacının oluşması, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş ili olan ve 11 ilimizi etkiyen deprem nedeniyle sürücü eğitimlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu sektörün ihtiyacı olan yeni sürücü arzının yetersiz kalması vb. nedenlerle ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacının devam ettiği tespit edildiği belirtilmiştir.Aynı yazıda devamla, ülkemizin karayoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önüne geçilebilmesini teminen; 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulan “Geçici/Süreli Düzenlemenin” 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında,

1-SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan ve bu düzenleme kapsamında

ilk kez başvuru yapacak sürücüler;

* Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında sürücülük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen geçerli Sürücü Türü Sağlık Raporu,

*Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu, ile birlikte UAB’nin Bölge Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Yapılacak değerlendirme neticesinde, başvurusu uygun bulunan sürücülerin, mesleki yeterlilik belgesi süresi, 31.12.2024 tarihini geçmemek kaydıyla 68 (altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır.

2-Diğer taraftan UAB’ye daha önce başvuru yapmış ve düzenleme doğrultusunda 31.12.2023 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin, ikinci bir başvuruya gerek kalmaksızın belgelerinin süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılacaktır. Ancak, anılan tarihten önce 69 yaşından gün alanların mesleki yeterlilik belgelerinin süresi ise 69 yaşından gün almış oldukları tarihe kadar geçerli hale getirilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi süresi tekrar uzatılan sürücülerin Sayısal Takograf Kartlarını yenilemeleri gerekmektedir. 3-Kullanım süresi uzatılan mesleki yeterlilik belgesinin son kullanım tarihinden önce ibraz edilen raporların (Sürücü Sağlık Raporu ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu) herhangi birinin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, bu raporun yenilenip yine Bölge Müdürlükleri üzerinden UAB’ye ibraz edilip uygun bulununcaya kadar mesleki yeterlilik belgesi bloke (geçersiz sayılacak) edilecektir. Bu süre zarfında, mesleki yeterlilik belgesi ve sayısal takograf kartı kullanılmayacak olup, kullananların tespiti halinde yasal işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.