Suudi Arabistan'ın Yeni İthalat Düzenlemesi

Suudi Arabistan Hükümetinin almış olduğu kararla, ülkemiz dahil bazı ülkelerden bu ülkeye yapılacak ihracatlarda, ihracatçı firmaların, sevkiyatları Suudi gümrüklerine ulaşmadan önce her bir sevkiyata ilişki ticari faturaları ve menşe belgelerini www.exportal.com adlı bir web sitesine yüklemeleri, Odalarımızın bu verileri elektronik ortamda onaylamaları, ihracatçı firmaların bu sisteme giriş yapabilmek için de imzalayacakları “İhracatçı Kullanıcı Sözleşmesi” ni önceden üyesi oldukları Odaya tasdik ettirdikten sonra Suudi Konsolosluklarının onayına sunmaları gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu uygulamanın 21 Ocak 2015 tarihi itibariyle başlatılacağı bilgisi Türk Dış İşleri Bakanlığına iletilmiştir.
Konunun önemi ve aciliyetine binaen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başkanlığında, TOBB, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla 13 Ocak 2015 tarihinde bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda, bahsi geçen bakanlıkların konu hakkında Suudi makamları nezdinde üst seviyede girişimlerde bulunmaları ve bu girişimlerin sonucu netleşene kadar Odalarımız tarafından Suudi Arabistan makamlarınca istenen belgeler için herhangi bir işlem yapılmaması kararı alınmıştır.
Konunun önemine istinaden, Suudi Gümrük İdaresi’nden alınan ve halihazırda düzenlenmekte olan menşe şahadetnamesi fiziki belgesinin kabul edileceğine dair yazı ektedir.