T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Anketi

26 Haziran 2019

Sayın Üyemiz,
T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından sektörlerin önünü açabilecek temel gelişme alanları, AR-GE çalışmasına ihtiyaç duyulan konular, geliştirilmesi gereken teknoloji ve ürünler ile önümüzdeki dönemde odaklanılması gereken öncelikli teknoloji alanlarının belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, kurul tarafından nitel ve nicel analizler sonucu belirlenen 27 öncü teknoloji alanının ekonomik etkilerinin çözümlenmesi amacıyla “Ekonomik Faaliyet Kodları ile (NACEKodları bazında) İlişkilendirilmesi” konulu çevrimiçi bir anket çalışması gerçekleştirilecektir.

Anketehttps://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid­=66451&lang=tr bağlantısı aracılığıyla erişilebilmektedir.

Söz konusun anket konusunda 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 18:00’e kadar desteklerinizi rica ederiz.

Paylaş