Tasarım Yarışması Mentör Başvurusu Hk.

22 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

Kocaeli Sanayi Odası Mesleki Eğitim Komisyonu organizasyonunda, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekyaz firması işbirliği ile Doğal Afetler temalı, ‘Meslek Liseleri Tasarlıyor Solidworks ile Tasarım 4.0 Yarışması’ düzenlemektedir.

Tasarım yarışmasına müracaat eden ekiplere rehberlik edip, yönlendirecek, Mentör firmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu amaçla Odamız https://kosano.org.tr/tasarimyarismasi web sitesinden Mentör firma olarak başvuru yapabilirsiniz.

Tasarım yarışmamızın amacı;

  • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin tasarım becerilerini ve özgün fikirlerini üretim alanına aktarmalarını sağlamak,
  • Yenilikçi fikirleri desteklemek,
  • Türkiye’de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
  • Tasarım kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
  • Mesleki ve Teknik Eğitim- Sektör iş birliğine katkıda bulunmak,
  • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda öğrenim gören öğrencilere tasarımları ile üretimde kalitenin artmasına katkı sağlayacak fırsatlar sunmak,
  • İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmaktır.
  • Türkiye’de yaşanan ve yaşanabilecek doğal afetlere dikkat çekmektir.

Bilgilerinize sunarız.