Tayland’a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik Hk.

7 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Tayland’a ihracatta aranan bazı sertifikaların doğruluğunun da araştırılması kaydı ile Birliğimiz veya Odalarımız tarafından onay işlemine tabi tutulması talep edilmektedir. Söz konusu sertifikaların, Birliğimizce veya Odalarımızca tasdik edilmesine imkan sağlayacak herhangi bir yasal altyapı mevcut olmadığından, anılan işleme dair çekincelerimiz Ticaret Bakanlığına iletilmiştir.

Bu kapsamda Tayland’a ihracat yapacak üretici ve ihracatçılarımızın, Tayland tarafından talep edilen onay işleminin temini için, noterlerden alınacak tasdikin yanı sıra Bakanlığımız Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimizin bağlantısı “Ürün Güvenliği Denetimi Müdürlükleri”ne de başvuru yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.