Tedarikçi Geliştirme Programı

Pirelli Tedarikçi Geliştirme Programı

Proje;  2011 yılında “Pirelli Tedarikçileri” eğitim programı ile başladı. Toplamda 26 firmaya, “İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi, İş Kanunu” hükümlerine uygun çalışma düzeninin oluşturulması, “Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Standartları”nın oluşturulması ve yaşama geçirilmesi için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri verildi. Gerek firma yöneticileri, gerek firma çalışanları ile tüm süreçlerde birlikte çalışıldı. Ve bugün her bir firma, hem yasal zorunluluklarını yerine getirmekte, hem de tüm işletme faaliyetlerinde katma değeri daha yüksek çalışmalar yaparak daha başarılı yol almaktadır.

Programda yer alan tüm firmalara, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre  Risk Değerlendirme analizleri yapılarak, tespit edilen uygunsuzluklar, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Çalışmaların başarıyla uygulanmasını destelemek üzere eğitimler verildi. Firmalarla birebir danışmanlık çalışmaları yapıldı. Bu bağlamda öngörülen ve büyük ölçüde katma değer kazandıracak uygulamaların, firmalara entegre edilmesi sağlandı.

Anadolu Isuzu Tedarikçi Geliştirme Programı

KSO iştiraki olan Doğu Marmara ABİGEM işbirliği ile Pirelli ile başlatılan tedarikçi gelişim programı 2016 yılı içerisinde KOSGEB Tematik Projesi kapsamında destek alınan “Kocaeli İlinde KOBİ’ler Gelişim Süreçleriyle Model Oluyor” isimli proje ile devam ettirilmektedir.

Bu kapsamda Anadolu Isuzu’nun tedarikçisi konumundaki KOBİ’lerin geliştirilmesi hedeflenmekte olup KOBİ’lerin iş verimliliği ve etkinliğinin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Proje 12 aylık bir süre içerisinde uygulanacaktır. Tüm faaliyetler işletmelerde yerinde gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında, seçilen her bir KOBİ için aşağıdaki danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir:

*  Mevcut durum analizlerinin yapılması,

*  Organizasyon kalite yönetim süreçlerinin geliştirilmesi,

*  Kurumsallaşma süreçlerinin hızlandırılması,

*  İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,

*  Takım çalışmalarının etkinleştirilmesi,

*  Proje yönetim süreçlerinin benimsetilmesi.

Amaç; büyük işletmelerin tedarikçilerini belli standartlara ulaştırarak dünya şirketleri olmaları yönünde destek vermektir.