Tehlikeli Madde Denetimi Hk.

11 Haziran 2019

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine göre trafik siciline tescilli “Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan üyelerimizin, söz konusu Yönetmelikten kaynaklanan idari yaptırımlara muhatap olmamaları adına konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Paylaş