Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik hk

Paylaş

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, karayolu tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölün 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik”in 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahsedilen yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.