Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapılarına İlişkin Muayene Merkezlerinin Kurulması, İşletilmesi Ve Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapılarına İlişkin Muayene Merkezlerinin Kurulması, İşletilmesi Ve Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik hakkında görüş ve önerileriniz talep edilmektedir.

Ekte yer alan taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin 26.12.2014 tarihine kadar TOBB’a yazılı olarak ve ahmet.karakas@tobb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

taslak