Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı

TOBB’den alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş ve öneri talep edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerini ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde ( www.tmkt.gov.tr ) Mevzuatlar başlığı altında, Taslaklar bölümünden ulaşılabilen “Yönetmelik Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerinizin 13 Şubat 2015 tarihine kadar yazılı olarak (ahmet.karakas@tobb.org.tr) e-posta adresine elektronik ortamda iletmenizi rica ederiz.