Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

24 Ağustos 2015

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik”in 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Anılan  yönetmelik kapsamında, ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri görenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu altyapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşımasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma bilimleri ile ilgili bir dizi düzenlemenin  yürülüğe girdiği belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmelik hakkında detaylı bilgiye Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinden ( www.tmkt.gov.tr) mevzuatlar başlığı altında bulabilirsiniz.

Paylaş