Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönerge

8 Temmuz 2019

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Tehlikeli maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönerge’nin 11.06.2019 Tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Söz konusu Yönerge’ye ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.tmtk.gov.tr) Mevzuat kısmı Yönergeler başlığından ulaşılabilmektedir.

Paylaş