Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.