Tehlikeli Mal Taşımacılığı Hakkında

29 Temmuz 2015

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı kanun ile taraf olduğu, “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe Uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye-AB Mali işbirliği çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  ve Polonya-Litvanya ortaklığı ile yürütülmekte olan “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek” isimli Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 27.05.2014 tarihinde başlatılarak faaliyetleri devam etmektedir.

Söz konusu projenin “Karayolu Mal Taşımacılığının İzlenmesi, Kontrolü ve Uygulanması Modelinin Detaylandırılması” başlıklı bileşeni kapsamında tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan araçlar, taşıma birimleri ve ambalaj testleri, periyodik muayeneleri onayları ve sertifikalandırılmalarıyla ilgili konuların görüşüleceği bir toplantı ilgili bakanlık nezdinde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, bahsi geçen toplantıda gündeme alınmak üzere anılan konularda yaşadığınız sorun ve tecrübelerle ilgili geri bildirimlerin 5 Ağustos 2015 tarihine kadar ahmet.karakas@tobb.org.tr mail adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Paylaş