Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hakkında

25 Kasım 2016

Sayın Üyemiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 07.12.2016 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

Yönetmelik taslağına ulaşmak için tıklayınız.
Görüş ve Değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş