Tehlikesiz Atık Beyanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıda Bazı Tehlilesiz Atıkların Geri Kazanımı tebliği 8. Maddesinde tehliesiz atık üreticilerin yükümlülüklerinin verilmekte olduğu aynı maddenin (ç) bendinde tehlikesiz atık üreticilerinin beyan yükümlülüğü yer aldığı ve söz konusu hükmün uygulanmasının 01.01.2015 tarihinde başlayacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda 2015 yılı tehlikesiz bilgisinin 2016 yılının ocak ve mart ayları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerinizi arz ederiz.