Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 18.12.2014 tarih ve 24.079 sayılı kayıtlı yazıda; hedef pazar olarak belirlenen Ülkelerde teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri belirlenen Ülkelerde teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla teşvik programı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2012/3 Sayılı Tebliğ” 25.06.2012 tarihinden beri yürütülmektedir.

İhtiyaç ve sektör görüşleri dikkate alınarak hazırlanan “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Yapılacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar” 28.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda;

a)Teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışında üstlendiği her bir proje için sağlanan azami destek tutarı 300.000 ABD dolarından 1 milyon ABD dolarına yükseltilmiş,

b)Yurtdışı ofis desteğinde azami 5 olarak belirlenmiş bulunan desteklenen ofis sayısı 7’ye, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmış,

c)Reklam, pazarlama ve tanıtım desteğinde 75.000 ABD doları olan azami destek tutarı 100.000 ABD dolarına yükseltilmiş, destek süresi 3 yıldan azami 6 yıla çıkarılmış ayrıca, tanıtım ve halkla ilişkiler hizmetleri de destek kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, yeni destekler ilave edilmiştir. Bu destekler;

a)Yurtdışında proje üstlenen teknik müşavirlik şirketlerinin yazılım harcamaları için yılda azami 50.000 ABD dolarına kadar,

b)Şirketlerin yurtdışı projeleri için gerçekleştirdiği mesleki sorumluluk sigortası harcamaları için yılda azami 50.000 ABD dolarına kadar,

c)Uluslar arası mesleki yarışmalara katılım harcamaları için organizasyon başına azami 10.000 ABD dolarına kadar destek verilebileceği ifade edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.