Teknik Ziyaret ve Uluslararası Yatırım Forumu

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Türk Konseyi Sekreteryası’ndan alınan bir Notaya atfen Sekreterya’ya üye ülkelerin yatınmcıları ve işadamları tarafmdan 6 Kasım 2014 tarihlerinde Güney Kazakistan Eyaleti Çimkent şehrine bir teknik ziyaret gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve 7 Kasım 2014 tarihinde ise bir “Uluslararası Yatırım Forumu” düzenlenmesinin planlandığı kaydedilmektedir. Anılan ziyarete ilişkin detaylı bilgi ve katılımcı formunawww.sif.kz internet adresinden ulaşılabilmektedir.