Tekstil Genelgesi-İş Termin Planı

5 Nisan 2023

Sayın Üyemiz;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2022/20 sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi’nin, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla hazırlandığı, kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil), halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama(yapak yıkama dahil), ağartma/kasar, merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde uygulanmasının zorunlu olduğu;

Genelge kapsamına giren tesislerin Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iş termin planlarını İl Müdürlüklerine iletilmekle yükümlü oldukları, Genelge kapsamında kalan tesislerin öncelikle kurulu kapasiteleri doğrultusunda hangi kapasite aralığında kaldıklarını belirlemeleri ve Bakanlığımız web sayfası adresinde Güncel Belgeler başlığı https://cygm.csb.gov.tr/ altında yer alan İş Termin Planı Formatı esas alınarak İş Termin Planlarını Mart ayı sonuna kadar İl Müdürlüklerine sunmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.