Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik Hk.

20 Eylül 2023

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; İhracatımızda  rekabetçiliğimizin  geliştirilmesinin  yanı  sıra,  ülkemizin  küresel  tedarik zincirlerindeki  yerinin  korunması  ve  güçlendirilmesi  ile  yeşil  yatırımların  ülkemize  çekilmesi bakımından  da  önem  arz  eden  ve  ilgili  tüm  politika  alanlarında  yeşil  dönüşümün  desteklenmesini hedefleyen  Bakanlığımızca  yürütülen  Türkiye  Çevre  Etiket  Sisteminin  (TÇES)  Geliştirilmesi  Projesi Kapsamında 03 Ekim 2023 tarihinde “Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik” başlıklı bir internet tabanlı seminer (webinar) düzenlenecektir.

Ülkemizde  19.10.2018  tarihli  ve  30570  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Çevre  Etiketi Yönetmeliği  ile  uygulamaya  koyulan  Türkiye  Çevre  Etiketi  Sistemi  ve  Tekstil Sektöründe  Sürdürülebilirlik  temel  konularının  ele  alınacağı  webinar  etkinliğine  yönelik  gündem  ve katılım  bilgileri  ekte  yer  almakta  olup;  etkinliğe  kurumunuzca/kuruluşunuzca  katılım  sağlanması; kurumunuzca/kuruluşunuzca  bahse  konu  etkinliğin  duyurusunun ilgili  sivil toplum  kuruluşları ile  özel sektör  temsilcilerine  yapılması  ve  katılım  sağlayacak  yetkililerin  isim,  unvan  ve  iletişim  bilgilerinin 02  Ekim  2023  tarihine  kadar  bilgilendirme  amaçlı  olarak  cevreetiketi@csb.gov.tr  e-posta  adresine iletilmesi hususlarında bilgilerinize sunarız.