Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik Semineri Hk.

24 Ekim 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022/20 sayılı “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi ile kapasite sınırı olmaksızın;

– Tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil), halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama (yapak yıkama dahil), ağartma/kasar,merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile,

– Kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde;

Enerji tüketimi ve hava emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün

azaltılması amacıyla zorunlu hükümler getirilmiştir.

Bu kapsamda; Genelgede yer alan hükümlerin ülkemizde faaliyet gösteren tekstil işletmeleri tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve uygulamaya yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Birliğimiz ev sahipliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birliğimiz koordinasyonunda “Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik Semineri” düzenlenecektir. 25 Ekim 2023 tarihindeki seminerin programı ekte yer almakta olup; Genelge kapsamına giren tekstil sektörü işletmelerine duyurulmasını, Seminere katılımının sağlanmasını ve katılım sağlayacak kişi/kişilerin https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tekstil-calistayi linki üzerinden 23 Ekim 2023 tarihi saat 12.00’a kadar kayıt yaptırmasını rica ederiz.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız