Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik Semineri Hk.

18 Ekim 2023

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden  Odamıza gelen yazıda;  Bilindiği üzere; tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla 2022/20 sayılı “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi” yayımlanmıştır.

Genelge ile; kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil), halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama (yapak yıkama dahil), ağartma/kasar, merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde; enerji tüketimi ve hava emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılması amacıyla zorunlu hükümler getirilmiştir.

Su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılması ile enerji tüketimi ve hava emisyonlarının azaltılması için uygulanması zorunlu olan teknikleri içeren Genelgede yer alan hükümlerin ülkemizde faaliyet gösteren tekstil işletmeleri tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve uygulamaya yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde ekteki program çerçevesinde 25.10.2023 tarihinde TOBB Konferans salonunda “Tekstil

Sektöründe Sürdürülebilirlik Semineri” düzenlenecektir. Bu itibarla; ilinizde faaliyet gösteren tekstil sektörü temsilcilerine gerekli duyuruların yapılarak her bir tesisi temsilen konusunda uzman 1 temsilcinin katılımının ve katılım sağlayacak kişi/kişilerin isim ve iletişim bilgilerinin 20.10.2023 tarihine kadar sutoprak@csb.gov.tr mail adresine gönderilmesinin sağlanması hususunda; Bilgilerinize sunarım.