Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

13 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 11.01.2023 tarihli yazıda, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliklerine iletilen yazıdan bahisle; tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi”nin yayımlandığının bildirildiği belirtilmektedir.

Buna göre kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması için genelgede belirtilen tekniklerin;

  • Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024,
  • 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025,
  • 5 ton /gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, Genelge kapsamına giren tesislerin İş Termin Planlarını, Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Genelge’nin yazı ekinde sunulmakta olup, üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi için tıklayınız.