Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Konulu Anket

28 Temmuz 2023

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Bilindiği üzere tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla 2022/20 sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi yayımlanmış olup kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi (lif,elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil), halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama(yapak yıkama dahil), ağartma/kasar,merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde uygulanması zorunludur.

Genelgenin 2. bölümünde yer alan su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması için uygulanması zorunlu olan teknikler ile ilgili uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, atık su geri kazanımını sağlayacak prosese özel farklı tekniklerin geliştirilmesi amacıyla paralel oturumlardan oluşacak bir çalıştay yapılması planlanmakta olup yeri ve zamanı daha sonra bildirilecektir.

Söz konusu çalıştayda ele alınacak konulara ilişkin ön değerlendirme yapmak, sektörün mevcut durumunu ortaya koymak ve darboğazları belirleyebilmek için hazırlanan anketi doldurmak için Tıklayınız

Bilgilerinize sunarız.