Tekstil Ve Otomotiv Sektörü Arge Proje Pazarı Ve Tasarım Yarışması Etkinlikleri

2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü “Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları”, 28 Mayıs 2015 Perşembe günü “Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması” ve 29 Mayıs 2015 Cuma günü “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin eş zamanlı olarak Bursa Merinos AKKM (Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi)’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, etkinlik günlerinde Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla sektörlerimizin yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayi-üniversite işbirlikleri öncelikli olmak üzere sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite gibi kurumların ortak proje geliştirmelerinin amaçlandığı bildirilmekte olup, etkinlikler ile ayrıca, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarının bir araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatı buldukları ifade edilmekte, projelerin tanıtımının Bursa Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirileceği, bağımsız üyelerden oluşan “Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri ve dereceye giren tasarımların ödüllendirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 27-28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan; 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü “Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları”, 28 Mayıs 2015 Perşembe günü “Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması” ve 29 Mayıs 2015 Cuma günü “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” etkinliklerine katılmak isteyen firmaların http://www.utibargeprojepazari.com/http://www.otomotivprojepazari.com/  ve http://www.otomotivtasarimyarismasi.com/ internet siteleri üzerinden kayıt yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.