Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı Hk.

22 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından “İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı”nın çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Yazıda, eğitim programı sonunda zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav yapılacağı belirtilerek, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara dijital Başarı Belgesi gönderileceği açıklanmıştır.

Yazıda devamla, 9 Şubat 2024 tarihi saat 18.00’e kadar yazıda verilen kayıt linki üzerinden programa katılmak isteyenlerin başvurularını yapabileceği bildirilmiştir.

Kayıt için Tıklayınız

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT SÜREÇLERİ
VE DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİM PROGRAMI
13-14-15 ŞUBAT (ONLINE)

13 Şubat 2024

14.00 Açılış
14.00-15.30 Genel İhracat Eğitimi (Ticari Bilgiye Erişim, Incoterms, Hedef Pazar Tespiti)
15.30-16.30 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Yardımları (Mal İhracatı)
16.30-17.15 E- İhracat Uygulamaları / E-İhracat Destekleri / Kolay İhracat Platformu

14 Şubat 2024

15.00-15.40 Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi
15.40-16.20 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Yardımları (Hizmet İhracatı)
16.20-17.00 Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
17.00-18.00 Ülke Sunumu- Meksika Pazarına İhraç İmkanları

15 Şubat 2024

14.00-14.45 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
14.45-15.05 Ticarette Teknik Engeller
15.05-15.40 Avrupa Birliğine İhracatta Zorunlu Yeni Uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı
ve Karbon Vergisi
15.40-16.10 Ürün Güvenliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilir Ürün Mevzuat
Güncellemelerinin İhracata Etkisi
16.10-17.00 İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları