Ticaret Bakanlığı Kampanya Çağrısı Hk.

18 Ekim 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Cumhurbaşkanlığınca açıklanan Türkiye Yüzyılı Programındaki proje ve etkinlikler kapsamında Ticaret Bakanlığının iştigal alanında yer alan ve ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelen perakendecilik ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilerek, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle uyumlu olarak perakende sektöründe ülke genelinde geniş kapsamlı indirim kampanyaları düzenlenmesi hususunda üyelerden anlamlı katkı beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu indirim kampanyasına katılım sağlayanlar Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yayımlanacak olup, ekli yazının üyelerinize duyurulması, indirim kampanyasına katkı sağlayan firmaların hem Birliğimize (sektorler@tobb.org.tr) hem de Ticaret Bakanlığına (perakendemevzuat@ticaret.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.