Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Haziran 2024 Hk.

27 Mayıs 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Müşavir ve Ataşeleri ile Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere düzenlediği haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek e-sohbet toplantıları iletilmektedir.

Bu minvalde;
 4 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00’da Tunus’ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirleri ile “Tunus Pazarına Giriş” konulu,

6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Pakistan’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirleri ile “Pakistan Pazarına Giriş” konulu e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bahse konu toplantılar için aşağıdaki kayıt bağlantıları sunulmuştur:

Bilgilerinize sunarız.