Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Hindistan

15 Aralık 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 20 Aralık 2022 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında Hindistan’da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Hindistan’da iş yapmakta
olan firma temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı “Hindistan: Gıda İşleme ve Gıda İşleme
Makineleri Sektörü” isimli sektörel e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantının programı ve katılım linki için Tıklayınız