Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan Ticaret Ünvanları Hakkındaki Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.