TMFB Alma ve TMGD Bulundurma Hakkında

TOBB’den Odamıza gelen yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısında ülkemizin 30.11.2015 tarih ve 5434 sayılı kanun ile taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih
ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği bildirilmektedir.
Aynı yazıda söz konusu Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Sahibi olma Zorunluluğu” başlıklı 6’ncı maddesi 3’üncü fıkrası gereğince, bu yönetmeliğe ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı alanında faaliyet gösteren, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarının 01.01.2014 tarihi itibari ile zorunlu olduğu ifade edilmektedir.
Bu hususa ek olarak yazıda, 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ” kapsamında kalan bazı işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğunun 01.07.2015 tarihi itibariyle başladığına vurgu yapıldığı bildirilmektedir.
Bu kapsamda yazıda, TMFB sahibi işletmelerin TMGD’lerden hizmet alma veya sözleşmeli olarak hizmet alma işlemlerinin kayıt, takip ve izlenebilmesi için ilgili Bakanlığın U-Net Otomasyon Sistemi üzerinde KATİP (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşlemleri) adı altında bir bilgisayar programı hazırlandığının bilgisi verilmektedir. Bu program ile TMFB sahibi işletmelerin bir TMGD zorunluluğu yerine getirip getirmediklerinin ilgili Genel Müdürlük ve Bakanlığa bağlı Bölge Müdürlüklerince izlenebildiği ifade edilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu yönetmelikler kapsamında tehlikeli maddeler ile iştigal edip henüz TMFB almamış ve TMFB alıp bir TMGD ile hizmet/istihdam sözleşmesi yapmamış olan Odamız üyesi ilgili firmaların bahsi geçen zorunluluklar konusunda bilgilendirilmeleri ve ayrıca zorunlulukları yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bildirilmektedir.
Üyelerimize Duyurulur.