TMFB Alma ve TMGD Bulundurma Hakkında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  alınan bir yazıda, Ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu ‘’ Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.
Aynı yazıda, söz konusu yönetmeliğin ‘’ Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesi 3 üncü fıkrası gereğince bu Yönetmeliğe ve ADR ‘ ye göre tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/ taşınabilir tank işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalarının 01.01.2014 itibari ile zorunlu olduğu ifade edilmektedir.
Bu hususa ek olarak 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ ” kapsamında kalan bazı işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğunun 01.07.2015 tarihi itibariyle başladığına vurgu yapıldığı ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, TMFB sahibi işletmelerin TMGD’lerden hizmet alma veya sözleşmeli olarak hizmet alma işlemlerinin kayıt, takip ve izlenebilmesi için ilgili Bakanlığın U-Net Otomasyon sistemi üzerinde KATİP (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı İşlemleri ) adı altında bir bilgisayar programının hazırlandığı bilgisi verilmektedir. Bu program ile TMFB sahibi işletmelerin bir TMGD zorunluluğu yerine getirip getirmedikleri ilgili Genel Müdürlük ve Bakanlığa bağlı Bölge Müdürlüklerince izlenebildiği bildirilmektedir.
Söz konusu yönetmelikler kapsamında tehlikeli maddeler ile iştigal edip henüz TMFB almamış ve TMFB alıp bir TMGD ile hizmet / istihdam sözleşmesi yapmamış olan firmaların bahsi geçen zorunluluklar konusunda bilgilendirilmeleri ayrıca, zorunlulukları yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bildirilmektedir.