TMMOB 14. Enerji Sempozyumu Daveti Hk.

27 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen ve “Cumhuriyetin 100. Yılında Enerji” ana temasıyla bir araya gelecek olan TMMOB 14. Enerji Sempozyumu, 7,8,9 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda; Cumhuriyet Döneminde Enerji Politikaları, Enerjide Mevcut Durum Analizi, Enerji Alanında Doğa Kaynaklı Afetler, Enerji-İklim Değişikliği Etkileşimi, Enerjiye Erişim, Nükleer Güç Santralleri gibi konu başlıkları görüşülecek.

Bilgilerinize sunarız.