Tobb Kobi Bilgi Sitesi Memnuniyet Anketi

Tobb KOBİlere kuruluş aşamasından başayarak faaliyete geçmeleri , ürün veya hizmet üretmeleri, destek ve teşviklere erişmeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik etmek ve bilgi vermek amacıyla, bünyesinde http://kobi.tobb.org.tr erişim adresli Kobi bilgi sitesi kurmuştur.
Bu sitede verilen hizmetlerin memnuniyet seviyesinin ölçülmesi maksadıyla “Kobi Bilgi Sitesi Memnuniyet Anketi” ni doldurmak için lütfen tıklayınız.