Toplu Basınçlı Sulama Tesisi Hibe Desteği

12 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

T.C. Kocaeli Valiliği İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; 2021-2025 yılları arasında uygulamaya konulan tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,daha kaliteli Pazar ve Pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağlanması, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ,Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/7), 25.02.2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ kapsamında 2022 yılı 17.Etap Uygulama Rehberi T.C. Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde ( www.kocaelitarimorman.gov.tr) yayınlanmış olup; başvurular 28.02.2022 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.