Toplu Basınçlı Sulama Tesisi Hibe Desteği

26 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Odamıza iletilen yazıda;  Bakanlıkça, 2021-2025 yılları arasında uygulamaya konulan tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, daha kaliteli Pazar ve Pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağlanması, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/7) 25.02.2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

İlgili tebliğ kapsamında 2023 yılı 18. Etap Uygulama Rehberi İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde www.kocaelitarimorman.gov.tr yayınlanmış olup; başvuruların 28.02.2023 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne yapılması gerektiği paylaşılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.