Toplu Basınçlı Sulama Tesisi Hibe Desteği

8 Mart 2021

Sayın Üyemiz,

T.C. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen yazıda,

2021-2025 yılları arasında uygulamaya konulan tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,daha kaliteli Pazar ve Pazar isteklerine uygun üretim yapılmasının sağlanması, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ,Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/7), 25.02.2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete
yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

İlgili tebliğ Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi internet sitesinde (kocaeli.tarimorman.gov.tr) yayınlanmış olup; başvuruların 1 Mart tarihinden başlayarak 30 (otuz) gün içerisinde, (en son 30.03.2021 günü) mesai bitimine kadar Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş