Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Revizyon Taslağı

4 Kasım 2015

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Revizyon Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 06.11.2015 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

Taslak ve Görüş Bildirme Formu ekte yer almaktadır.

Görüş Bildirme Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Yönetmelik Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş