Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'dan Mamul Madde İhracatı Sonrası Satış Duyurusu

​TMO’dan Müdürlüğümüze gönderilen 28260238/203 sayılı yazıya istinaden Mamul Madde İhracatı Sonrası Satış Duyurusunda Bulunulmuştur. 

TMO’nun konuyla ilgili yazısı aşağıdadır;

Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdayların tamamı ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlüklerinde bulunan 103.589 Ton Mısır, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılmıştır. Bu kapsamda satışa açılan mısır stokları Ek-1’de gösterilmektedir.

1-) Ekmeklik buğday satışları, mamul madde ihracatları karşılığı üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve bulgur fabrikalarına mısır satışları ise üretimlerinde mısır kullanan (Biyoetanol hariç) tüm mamul madde ihracatçılarına yapılacaktır.

2-) Bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday ve mısır satışlarında 16 Mart-16 Nisan 2015 dahil tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak satış fiyatları Ek-2’de gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

3-) Sözleşmesi imzalanmamış olan firma hak edişlerinde, belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kadıyla talep edilmesi durumunda bu talimatımız ekinde yer alan satış fiyatları uygulanmak suretiyle sözleşme imzalanabilecektir.

4-) Geçici   Ekipler (Alım döneminde Genel Müdürlüğümüz talimatı ile geçici olarak açılan yerler) hariç diğer işyerlerimizin kapalı depolarından yapılan satışlarda satış fiyatlarına (MAYDÜ, Noda ve Tahıl Torbalama Ünitesi (Silobag) hariç) ayrıca 2$/Ton maniplasyon ücreti ilave edilecektir.

5-) Tüm  işyerlerinin açık yığınlarından (MAYDÜ, Noda ve tahıl Torbalama (Silobag) dahil) yapılan satışlarda Tahıl Torbalama Ünitesi’nde (Silobag) stoklu bulunan mısırlar dahil maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.

Bu kapsamda yapılacak satış sözleşmeleri ilgili talimatlarımızda belirtildiği üzere stok modülü üzerinden düzenlenecektir.Bu kapsamda satışa açılan yerli ekmeklik buğday stoklarımızdan iç satışa da açık olanlarda satış önceliği iç satış talebinde bulunan firmaya verilecektir.

Ek-1 ve Ek-2