TRABİS: TR Uzantılı Alan Adı Tahsisleri Hk.

12 Mart 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’ndan Birliğimize iletilen duyuruda ülkemizde hâlihazırda tahsisi gerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. yapısındaki alan adlarına ek olarak, daha kısa ve daha avantajlı olan “.tr” (örn. tobb.tr) yapısındaki alan adlarına sahip olunabileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla Hali hazırda aşağıda listelenen uzantıları içeren alan adlarına, yalnızca “.tr” uzantılı alan adı tahsislerinde öncelik tanınacaktır. (örneğin ziraatbank.com.tr sahibi ziraatbank.tr için başvuru yapabilir)

 “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”,

“biz.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr”, “tel.tr”

Bu kapsamda 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren 14 Mayıs 2024 tarihine kadarki üç aylık süreçte başvurular alınacak ve 14 Mayıs 2024 ile 14 Haziran 2024 arasında tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgiye https://www.trabis.gov.tr/info/a.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.