Trinidad-Tobago Ticaret Portalı

19 Nisan 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Trinidad ve Tobago Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açılan “Trinidad and Tobago’s Trade and Business Information Portal” hakkında bilgi verilmekte, anılan Portal’da ticaret ve iş imkanları konusunda güncel, güvenilir ve kapsamlı bilgilere yer verildiği, ayrıca, ticaret ve yatırımlarla ilgili unsurlara erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

Söz konusuPortal’a www.ttbizlink.gov.tt adresinden ulaşılabilmektedir.