TRtest Test ve Değerlendirme Anonim Şirketi

27 Ocak 2020

  1. TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuş bir şirkettir.
  2. Şirketin amaçları içerisinde; yerli test alt yapı envanteri oluşturulması, Türkiye’de yapılamayan testlerin yapılabilirliğinin sağlanması, yurtdışında yapılan testlerin yurtiçinde yapılabilirliğinin sağlanması, kamu malı test altyapılarının diğer sanayi kurum/kuruluşlarına kullandırılmasında ara yüz olunması gibi önemli faaliyetler yer almaktadır.
  3. TRTEST Test Değerlendirme A.Ş, faaliyet alanlarına uygun olarak halihazırda ” Yerli Test Altyapı Envanteri Projesi “ kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu portal ülkemizde mevcut test altyapılarının verimli kullanımına, mükerrer yatırımların engellenmesine, yeni yapılacak yatırımların doğru yönlendirilmesine, piyasa denetim ve gözetim kapsamındaki test faaliyetlerin sürecinin hızlanmasına ve yerli test cihazları üreticilerinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Geliştirilmekte olan portal (portal.tr-test.com.tr) aracılığı ile 1000’den fazla firmada mevcut 10.000’e yakın test test kabiliyetine ve 4000’den fazla test standardına erişim sağlanabilmektedir.
  4. Türkiye’de yerleşik test kabiliyetlerinin portalimize aktarılması ile test ihtiyacı olan firmaların ihtiyaçlarına hızlı cevap verilmesi, test laboratuarların üreticilere doğrudan ulaşabilmesi, test ekipmanları üreten firmaların ise ihtiyaç sahibi laboratuarlara erişebilmesi sağlanacaktır.
  5. Yazılım, donanım, askeri ve sivil standartlara uygun test altyapısı mevcut olan ve bu test altyapısını ticari olarak dış müşterilere ulaştırmak isteyen üyelerinizin portal.tr-test.com.tr adresine kayıt yaptırmaları hususunda bilgilendirmelerini arz ederiz.
Paylaş