TÜBİTAK 1511 Çağrı Planlaması

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca (TÜBİTAK) Odamıza gönderilen yazı kapsamında, 
TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda hedef odaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 2012 yılında “1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve “1511 Öncelikli Alanlar Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı”nın başlatıldığının belirtilmekte olduğu ifade edilerek bu programlar kapsamında 2015 Mart sonu itibariyle 150’nin üzerinde çağrıda 650’den fazla projeye 500 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu programlar kapsamında bundan sonra çıkılacak çağrılar ile ilgili olarak, 2015–2017 yılları arasında açılacak çağrı konuları taslağının oluşturulduğu, söz konusu taslağın TÜBİTAK’ın web sitesinde yayınlandığı ve dönemsel değerlendirmeler sonucunda söz konusu taslağın revize edilerek eklemeler veya kısmi çıkarmalar yapılabileceği ifade edilmektedir.