Tunus-MEDOS Islak İmza Hk.

4 Mart 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; T.C: Ticaret Bakanlığı tarafından Tunus’a ihracatta elektronik ortamda (MEDOS üzerinden) düzenlenen dolaşım belgelerinin Tunus Gümrük İdaresi’nce üzerinde gümrük memurlarımızın imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği anlaşıldığı bildirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Tunus yetkili makamları nezdinde girişimlerde bulunulmakta olup ikinci bir talimata kadar Tunus’a  yönelik elektronik ortamda düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği belirtilmiştir.