Türk-Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi 17. Dönem Toplantısı

TOBB’dan alınan yazıda Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi 17. Dönem Toplantısının Mayıs ayında Pekin’de gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda anılan KEK Toplantısına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığınca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasındaki ilişkiler, KEK 16. Dönem Toplantısı sonucunda imzalanan Mutabakat Zaptında yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler, mezkur KEK Toplantısı sırasında gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptında yer alması talep edilen hususlar (İngilizce ve Türkçe olarak) hakkında bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Mutabakat Zaptına TOBB’un web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Diğer Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.