TÜRK EXIMBANK A.Ş. KREDİ VE SİGORTA PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Odamız ve Eximbank işbirliği ile Kocaeli’nde faaliyet gösteren ihracatçı ve ihracata yönelik üretim yapan firmalarımızın Eximbank programları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla, 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 10.00’da Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası Konferans salonunda bir seminer düzenlenecektir.

Katılım ücretsizdir. Katılım için Odamız web sayfası ( kosano.org.tr ) Ana Sayfa üzerinde yer alan “Program Başvuru” bölümünden kayıt yapmanız yeterlidir. Her başvuru için ayrı kayıt yapılması gerekmektedir.

Ülkemizin tek resmi ihracatı teşvik kuruluşu olan Eximbankın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir.

PROGRAM
 
23 OCAK 2014 PERŞEMBE
KOCAELİ SANAYİ ODASI, KONFERANS SALONU
09.45             Kayıt
 
10.00             Metin ÇELİK
                      Eximbank Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü
                                  
                      Uğur SANDALCI
                      Eximbank Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdür Yardımcısı 
                                         
12.30              Kapanış